Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Chiến Thắng

Được thành lập năm 2006 tại TPHCM, là doanh nghiệp đa ngành nghề, hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Với nguyên tắc hoạt động “chữ tín là chìa khoá thành công”, Công ty Chiến Thắng luôn tạo được niềm tin của các cổ đông, khách hàng và đối tác; không ngừng phát triển, gia tăng doanh số và tài sản, mở rộng thêm mạng lưới các khách hàng và đối tác trên mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

LÀ DOANH NGHIỆP ĐA NGÀNH NGHỀ, HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC.
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
CÁC THIẾT KẾ NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN